www.rootsec.nl

Rootsec - Uw partner voor IT security

Wij leggen complexe materie op een begrijpelijke manier uit

Lees Meer

Over Ons

RootSec bekommert zich om het beveiligen van informatie en data. Simpel gezegd zorgen wij ervoor dat u zich op uw werk kunt focussen, terwijl wij ons druk maken over de veiligheid van uw systemen.
Zo doen we allebei waar we goed in zijn. Want in een voortdurend veranderende maatschappij met snelle ontwikkelingen, nieuwe technologieën en veranderende wet- en regelgeving, moet u kunnen bouwen op professionals die weten wat ze doen. Gelukkig staan de medewerkers van RootSec altijd voor u klaar.

Dit is Rootsec: we begrijpen cybercrime en de risico’s ervan voor uw organisatie. We pakken op een professionele manier die risico’s aan en werken nauw samen met onze klanten om hun systemen te verbeteren. We monitoren de omgevingen om digitale inbraken direct te detecteren en zorgen ervoor dat onze klanten snel en efficiënt kan optreden in het geval er zich een incident voordoet.

Visie

RootSec bekommert zich om het beveiligen van informatie en data. Simpel gezegd zorgen wij ervoor dat u zich op uw werk kunt focussen, terwijl wij ons druk maken over de veiligheid van uw systemen.

Kwaliteit

RootSec is anders dan de meeste IT bedrijven, omdat we IT security benaderen door de ogen van een aanvaller. Omdat we een sterke combinatie van verschillende technieken gebruiken én beschikken over ‘s werelds beste security experts, zijn wij een van de weinige bedrijven die op zo’n grote schaal deze unieke werkwijze kunnen hanteren.

Medewerkers

Het team van RootSec bestaat uit ervaren en professionele consultants, hackers en awareness engineers. Wij zijn een kleine, flexibele organisatie en wij kunnen snel inspelen op urgente security problemen binnen uw bedrijf.

Ons Profiel

De digitale wereld brengt veel gemak, maar ook een hoop risico’s met zich mee. Steeds meer bedrijven zijn er niet gerust op dat hun gevoelige bedrijfsinformatie veilig is voor sluwe cybercriminelen. Bij RootSec denken wij graag met u mee.

Beveiligingstesten

De digitale wereld brengt veel gemak, maar ook veel risico’s met zich mee. Steeds meer vertrouwen wij op systemen. Data wordt steeds belangrijker voor ons. Ook voor Cyber criminelen wordt data steeds belangrijker en zij maken gretig gebruik van hun mogelijkheden. Cyber criminaliteit is een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit op dit moment. Organisaties worden alsmaar kwetsbaarder voor inbreuken in hun systemen. Dit maakt dat het risico om slachtoffer te worden van cybercriminelen als maar toeneemt. De digitale wereld veranderd continue, waardoor het essentieel is om de beveiliging van je systemen en data continue op orde te hebben. De risico’s zijn anders niet te overzien.

Penetratietesten

Wat zou er gebeuren als er vertrouwelijke bedrijfsinformatie lekt? En wat als deze informatie ongeautoriseerd bewerkt en/of zelfs verwijderd of onteigend wordt en niet meer toegankelijk is? Welke impact zou een hack kunnen hebben op de organisatie? Welke beveiligingsmaatregelen zijn er al getroffen? Dit zijn allemaal vragen die RootSec stelt voordat wij starten met een penetratietest. Zo krijgen wij een helder beeld van de situatie en de risico’s en hoe kwetsbaar je bent als organisatie voor een hack.

Security Assessment

De infrastructuur van je netwerk is feitelijk de ruggengraat van je digitale organisatie. In de praktijk ook de plaats waar wij de meeste kwetsbaarheden vinden ten aanzien van veiligheid. Bij een infrastructuur audit doen wij een zeer gedegen analyse van de infrastructuur. Wanneer deze niet voldoende beveiligd is, zijn andere veiligheidsinterventies minder effectief. De basis moet goed zijn en zonder goede basis ben je niet in control en ontstaat het risico dat anderen, mensen met slechte bedoelingen, de controle over de infrastructuur overnemen. Dat kan zonder dat je het zelf in de gaten hebt met alle risico’s van dien.

Security Audits

De infrastructuur van je netwerk is feitelijk de ruggengraat van je digitale organisatie. In de praktijk ook de plaats waar wij de meeste kwetsbaarheden vinden ten aanzien van veiligheid. Bij een infrastructuur audit doen wij een zeer gedegen analyse van de infrastructuur. Wanneer deze niet voldoende beveiligd is, zijn andere veiligheidsinterventies minder effectief. De basis moet goed zijn en zonder goede basis ben je niet in control en ontstaat het risico dat anderen, mensen met slechte bedoelingen, de controle over de infrastructuur overnemen.

Hardcore Hacking

Soms wil je tot het uiterste gaan. Je wilt heel gericht een diepte onderzoek doen over de veiligheid van een server, document, database, medewerker of applicatie. Iedereen kan een potentiele aanvaller zijn. Een concurrent, hackers, maar ook inlichtingendiensten kunnen belang hebben bij jouw bedrijfsgegevens. Rootsec bepaald samen met de klant wat de opdracht is, wie of wat het subject is van het onderzoek. Met Hardcore hacking, de naam zegt het eigenlijk al, halen wij alles uit de kast om toegang te krijgen tot jouw bedrijfsgegevens.

Consultancy

Bij Rootsec kennen wij twee typen dienstverlening. Een is het testen van systemen op hun veiligheid en adviseren hoe deze te verbeteren. Twee is het meewerken met klanten in het verbeteren van systemen, dit laatste noemen wij Security consultancy. Beveiliging van je netwerk en je data is niet iets dat je eenmalig doet. Het is een continu proces. Iteratief verbeteren van processen en systemen is waar Rootsec voor staat. Niet iedere organisatie heeft de capaciteit en kennis om digitale beveiliging zelf naar het hoogste niveau te brengen en de interne ICT-infrastructuur veilig te houden. Rootsec heeft dat wel. Wij gaan verder dan alleen het aanwijzen van de zwaktes in je systeem, wij kunnen je ook helpen daadwerkelijk je systeem beter te beveiligen.

Security Awareness

In veel gevallen zijn niet alle medewerkers binnen een bedrijf zich bewust van de urgentie van IT-beveiliging. Zelfs directies lijken niet altijd op de hoogte van de risico’s die een gebrekkige beveiliging met zich mee kan brengen. RootSec-medewerkers kunnen met een training laten zien wat er kan gebeuren als de verkeerde mensen toegang krijgen tot bedrijfsgevoelige informatie. Wij zorgen ervoor dat medewerkers bewuster worden van hun handelen.

Social Engineering

Welkom in de wereld van social engineering. Phishing simulatie?, USB Datadrop? Weten uw medewerkers bijvoorbeeld hoe ze moeten handelen als er een onbevoegd persoon in de archiefkasten rondsnuffelt? Welke toegangsmogelijkheden zijn er? Kan de mystery guest digitale schade aanrichten als hij eenmaal binnen is? Deze aanvallen kunnen zich focussen op één of meerdere punten binnen uw IT-beveiliging en zoeken tot op de bodem uit hoe veilig uw bedrijf is.

Hack Demo

Soms is het goed om mensen met de feiten op de neus te drukken. Een Hack demo is daarvoor een ideaal middel. Bij een hack demo ervaren mensen wat er gebeurt als er een hack plaatsvindt. Zo ontdekken ze het nut en de noodzaak van een goede IT-beveiliging aan de hand van de praktijk. En dat spreekt aan.

ISaaS

Information Security as a Service (Rootsec diensten als een service) of ISaaS is het aanbieden van verschillende diensten, als een service.
ISaaS is een verzameling van diensten en oplossingen die jaarlijks of maandelijks worden uitgevoerd. Rootsec heeft IT-security drastisch veranderd met ons ISaaS-gebaseerde product. Het up-to-date houden van kennis voor een CISO is tijdrovend en deze trainingen zijn ook kostbaar. Rootsec brengt deze kennis mee en gebruikt de kennis en ervaring, die zij opdoen in diverse bedrijven, om de CISO te ontzorgen. Op deze wijze kan de de CISO zich richten op het vertalen van benodigde maatregelen naar de organisatie. Voordelen zijn tijdswinst, kostenreductie & ten alle tijde actuele beschikken over actuele kennis.

Wij staan graag voor u klaar. Voor elke vraag of oplossing

Wij helpen u graag de beveiliging van uw systemen te verbeteren. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Security Monitoring

Denkt u dat jouw bedrijfsgegevens goed beschermd zijn met een firewall en antivirussoftware? Helaas! Hackers hebben alle tijd om cyberaanvallen te ontwikkelen die juist dit soort systemen zonder problemen kunnen omzeilen. In de basis is het een goede start van je beveiliging, maar in de continue veranderende wereld van nu is het niet genoeg. Met behulp van security monitoring technologie kunnen wij cybercrime in jouw organisatie te lijf gaan. En ben je altijd verzekerd van de juiste beveiliging. Op deze manier kan RootSec een kwaadwillende actie aan zien komen, pogingen van hacks identificeren en tijdig actie ondernemen. En dat scheelt jouw organisatie tijd, geld en heel veel schade!

Cyberaanvallen worden steeds gecompliceerder en moeilijker te voorkomen. Maar wij kunnen u helpen om ze te voorkomen. Onze ervaren security analisten bewaken en analyseren jouw informatie infrastructuur. Met behulp van security monitoring kan RootSec cyberdreigingen en -aanvallen effectief tegengaan. Hierdoor wordt het risico op financiële of imagoschade omdat er kritische informatie is gelekt, tot een minimum beperkt.

RootSec heeft investeringen gedaan om de kwaliteit van het security operations center (SOC) te garanderen. Hierdoor heeft u minder last van uitval en onbeschikbaarheid en bent u beter beschermd tegen dataverlies, diefstal én malware. Dit alles tegen een fractie van de kosten van wanneer u zelf de security monitoring zou verzorgen. Wil je weten wat er zich allemaal afspeelt in binnen jouw interne ICT-infrastructuur. Wij genereren een log waarin de technische activiteiten van jouw systeem in terechtkomen. Een SOC maakt een connectie met die andere platformen (bijvoorbeeld firewalls, servers, switchers en computers) en checkt deze op ‘verdachte’ handelingen.

Gebeurt er iets wat afwijkt van de normale procedure? Dan wordt de log via een beveiligde verbinding naar het rekencentrum van het RootSec SOC gestuurd. Onze interne software filtert de logs en vervolgens worden deze door security specialisten verder onderzocht. Door alle logs en analyses samen te voegen, ontstaat er een beeld van de situatie en wordt er zo nodig alarm geslagen.

Skills

Wij weten hoe hackers denken. En daar heeft u profijt van! Ons kwaliteit valt daarom niet te omschrijven of af te lezen van deze website. Wij vertellen graag jullie hoe goed wij zijn.

Vacatures

Wij zijn altijd op zoek naar goede hackers en nu ook naar sales en komen daarom graag met jullie in contact. Stuur ons een mail.

Contact met Rootsec

Hebt u een vraag of een opmerking? Wilt u meer informatie over onze producten? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

(+31) 036-760-0451

info@rootsec.nl

P.J.Oudweg 4, 1314CH

Almere, Nederland

Ma - Vr: 08.00 - 19.00