Security Orchestration, Automation en Response (SOAR)

Yellow line

Een wat? Dat is de reactie die wij regelmatig krijgen wanneer wij spreken over onze SOAR-oplossing. Niet gek, want je wordt dagelijks overspoeld met nieuwe termen binnen het IT-security vakgebied. Toch achten wij het van groot belang om te blijven innoveren. Aanvallers die ontwikkelen zich ook constant en wij, en daarmee ook u, kunnen niet achterblijven. Een SOAR-oplossing sluit daar goed op aan. Het stelt ons namelijk in staat om al uw beveiligingsbeveiligingswerkzaamheden te stroomlijnen én om geautomatiseerd oplossing te definiëren.

Wat betekent SOAR?

Yellow line

Om een betere grip te krijgen op de werking van een SOAR oplossing is het belangrijk om de onderliggende termen te definiëren.

Security OrchestrationHet volledig stroomlijnen van alle beveiligingsprocessen uit de diverse beveiligingssystemen (Firewalls, Endpoint Protection, Office 365 etc)

Security AutomationOfwel het uitvoeren van securitytaken. Informatie hiervoor wordt automatisch opgehaald uit geavanceerde detectiesystemen en SIEM-oplossingen

Security Response – Het op basis van automatisering definiëren, rangschikken en uitvoeren van security incidenten aan de hand van vooraf gedefinieerde regels

Wat is SOAR nou precies?

Yellow line

U kunt een SOAR-oplossing zien als een postkantoor. Alle post (alerts uit alle mogelijke beveiligingsoplossingen) komen terecht in het postkantoor. Vervolgens worden ze gesorteerd door de SOAR-oplossing en alleen de écht belangrijke post komt terecht bij de ontvanger. Alle folders en reclame wordt automatisch verwerkt in het postkantoor. Dit zorgt ervoor dat het personeel (uw beveiligingsteam) ook meer tijd over heeft voor de echt belangrijke zaken.

Momenteel ontvangt uw beveiligingsteam of IT-afdeling dagelijks veel alerts van diverse beveiligingsoplossingen. Deze worden niet of nauwelijks gefilterd en moeten dus handmatig worden gecontroleerd. Dit kost tijd, geld en zorgt waarschijnlijk wel voor wat irritatie bij de betreffende medewerkers. Met onze SOAR-oplossing is dit verleden tijd.

SOAR stroomlijnt al uw beveiligingsoplossingen

Yellow line

Wij horen het u hier ongeveer vragen, “waarom zou ik dit nodig hebben?”.

Dit heeft alles te maken met het feit dat wij merken dat organisaties steeds meer moeite hebben om alle dreigingen bij te benen. Vanuit allerlei security oplossingen komen alerts, en het SOC en diens medewerkers kunnen het niet meer aan. Het vinden van goed IT-security personeel is daarnaast ook een uitdaging. Tel dat bij elkaar op en er is reden om één enkele oplossing te willen hebben waar alles binnenkomt en waar geautomatiseerd gehandeld kan worden. Kort samengevat met een SOAR oplossing kan je veel meer bereiken in een korter tijdsbestek.

Wanneer een organisatie groeit, groeit ook diens cybersecurity organisch mee. Het gevolg? Onoverzienbaar veel beveiligingsproducten en oplossingen van evenveel leveranciers die van alles roepen en handmatige aandacht vereisen. Die alerts kunnen bijzonder relevant zijn maar ook net zo goed helemaal niet van belang zijn. Toch dient daar iemand handmatig naar te kijken om het op waarde te schatten. Voor veel IT-experts is dit dagelijke kost en niet iets waar ze op zitten te wachten. Met onze SOAR-oplossing geef je hen alle tools om aan de hand van relevante gegevens automatische reacties te definiëren. Zo houden zij meer tijd over voor de echte dreigingen en zorgt de SOAR-oplossing voor de rest.

Onze expertise. Uw tooling. Samen veilig.

Yellow line

Rootsec beschikt over een SOAR oplossing voor beveiligingsoperaties waarmee organisaties de controle kunnen nemen over elk incident, van detectie tot reactie. Hiermee integreert Rootsec verschillende beveiligingstools en breidt deze uit met geavanceerde SIEM-, Orchestration- en threat intelligence-mogelijkheden om het onbenutte potentieel van beveiligingsinvesteringen te benutten.

Hiermee versnelt en vereenvoudigt Rootsec  het detectie- en reactieproces voor bedreigingen en levert realtime geautomatiseerde reacties om de reactietijden te verbeteren, de blootstelling aan risico’s te verminderen en de procesconsistentie tussen beveiligingsactiviteiten te behouden.

De absolute voordelen van onze SOAR oplossing

Yellow line
  • Vermindering van de totale kosten van beveiligingsincidenten;
  • Flinke vermindering van de verstoring van bedrijfscontinuïteit dankzij geautomatiseerde en snelle reacties op incidenten;
  • Bespaar veel tijd dankzij het automatiseren van de processen;
  • Stel uw beveiligingsteam in staat om efficiënter te werk gaan;
  • Stel de juiste prioriteiten en vestig aandacht op de echte dreigingen;

Talloze integraties in enkele minuten geregeld

Yellow line

SOAR oplossing